Visie

De uitbundige bloem IRIS staat voor wijsheid en heeft de symbolische betekenis: “ik heb een boodschap voor jou”. Een bloem staat voor groei en bloei. Een zaadje planten zorgt dat de plant (met de juiste voeding) kan groeien en bloeien. Dat is waar ik voor sta. Door het geven van die boodschap namelijk de juiste kennis, tips en aanpak op een manier die aansluit bij de wijze van leren door de cliënt (planten), weet de cliënt te profiteren van deze kennis en vaardigheden (groeien) om deze daarna zelfstandig verder uit te bouwen (bloeien). Ik ben een orthopedagoog met kennis van zorgen en krachten en opvoeding, die graag kijkt naar de mogelijkheden van kind en opvoeder; iedereen heeft zijn krachten en hulpbronnen bij zich; ik help hen deze te vinden bij zichzelf en elkaar en te benutten.

 

Een IRIS is ook een deel van het oog. Ik kijk met dat oog naar wie dat kind is en wat hij/zij nodig heeft. Ik kijk voorbij het gedrag wat hij laat zien, maar kijk naar wat hij echt wil zeggen; wat zit er achter dat gedrag? Ik ben open en transparant voor het welzijn van het kind Mijn visie is dat ieder kind een goede start dient te krijgen. Een goede start, legt de basis voor goede ontwikkelings-mogelijkheden nu en op latere leeftijd. Ouders/verzorgers hebben hier een bepalende rol in. Om het kind deze goede start te kunnen bieden dien je te weten wat dat kind nodig heeft en in staat te zijn dit aan dat kind te bieden

 

Iedereen heeft het nodig zich veilig te voelen om open te kunnen staan voor nieuwe dingen, zowel het kind als de opvoeder. Die veiligheid staat bij mij voorop in het bieden van de trainingen en behandelingen. Openheid, transparantie, voorspelbaarheid en beschikbaarheid zijn hierbij voor mij vanzelfsprekende maar oh zo belangrijke woorden.