Wie ben ik?

Vanuit mijn jarenlange ervaring binnen de jeugdzorg, het onderwijs en de Raad voor de Kinderbescherming heb ik een brede kennis opgebouwd over kaders, richtlijnen, problematieken en aanpak.

 

Vanuit mijn achtergrond als orthopedagoog en gezinsbehandelaar ben ik ervan overtuigd dat een kind voor een zo'n optimale ontwikkeling een goede basis nodig heeft. Deze goede basis bevindt zich in de ouder-kindrelatie. Tot de leeftijd van minimaal 12 jaar is de ontwikkeling van het kind onlosmakelijk verbonden met de relatie en het gedrag van zijn opvoeders.

Bij de oplossing van problemen dient dan ook altijd intensief gewerkt te worden met het gezin dan wel de leerkracht.

Deze gezinsgerichte visie combineer ik met mijn orthopedagogische kennis op gedrag en gedragsproblemen.

 

Daarnaast geef ik mijn ervaring vorm door middel van het bieden van voorlichtingen, trainingen en consultatie aan professionals. Door de professionals de juiste kennis te bieden over problematieken en kaders weten zij de juiste keuzes te maken over veiligheid en ontwikkeling van de kinderen. Kinderen brengen veel tijd door op school, kinderopvang, sportclubs etc. waardoor de rol van de medewerkers daar -hoe klein of hoe groot ook- van essentieel belang is voor de kinderen. Ook zij bieden de kinderen de basis die zij nodig hebben voor een zo positief mogelijke ontwikkeling richting volwassenheid.

 

Deze visie op de ontwikkeling van kinderen en de aanpak van de opvoeders hierop, wordt tot uiting gebracht in een oplossingsgerichte werkwijze, waarbij er aandacht is voor de eigen kracht en de eigen oplossingen van het gezin en haar netwerk.

Door opvoeders op oplossingsgerichte wijze aan te spreken dan wel hen de kinderen oplossingsgericht te laten benaderen geeft het kind en zijn gezin weer hoop en vertrouwen dat zij in staat zijn om het beter te laten gaan. Het vertrouwen dat ze het met elkaar gaan redden en het probleem vermindert wordt dan wel weg zal gaan.