Voorlichting 'het jonge kind'

De basis van een zo'n optimaal mogelijke ontwikkeling van een kind gericht op sociale contacten, identiteitsontwikkeling en probleemoplossingsvaardigheden begint in de fundamentele eerste 4 jaar. De ontwikkeling die dan plaatsvindt, herhaalt zich -op een ander niveau- in de puberteit. De basis die gelegd wordt, daar profiteren de kinderen later van.

In deze voorlichtingsbijeenkomst leert u voor welke ontwikkelingstaken uw kind komt te staan in die eerste jaren en wat u als ouder kan doen om deze ontwikkeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Thema's die aan de orde komen zijn; de 'normale' ontwikkeling, de hechtingsrelatie en de taalontwikkeling. Deze voorlichting wordt verzorgd in samenwerking met Praktijk Schoone, praktijk voor leerproblemen, die de taalontwikkeling voor hun rekening zal nemen.