Voor kinderen

De belangrijkste ontwikkelingstaak voor kinderen betaat uit emotie-regulatie en het krijgen van zelfvertrouwen een eigen identiteit. Voor sommige kinderen is deze ontwikkeling makkelijker dan voor anderen. Voor alle kinderen geldt dat de steun vanuit hun ouders/opvoeders voor een goede ontwikkeling hiervan van essentieel belang is. 

De fundamentele basis van deze ontwikkeling wordt in de eerste vier jaar gelegd. In de puberteit doet het kind deze ontwikkeling nogmaals. Dit gaat beter als de basis in de eerste jaren goed gelegd is. 

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig op het gebied van zelfvertrouwen of emotie-regulatie. De behandeling die hiervoor individueel of in groepsverband geboden wordt, gaat bij Iris altijd gepaard met gesprekken met ouders en ouder-kindbijeenkomsten. Dit om de ouder-kindrelatie de persoonlijke ontwikkeling van het kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen.