Oplossingsgericht werken in het onderwijs en de opvang

Op veel scholen is het aansluiten bij de mogelijkheden van kinderen en het vergroten van de eigen zelfstandigheid een speerpunt.

Maar hoe doe je dit naast al je didactische taken die er ook gevraagd worden.

Oplossingsgericht werken is een basishouding die in het werken met mensen (ouders, kinderen, collega’s) uitgaat van het feit dat de oplossing/kracht al in de persoon zelf zit en dat deze soms alleen naar boven gehaald hoeft te worden wil het beter gaan of –zoals passend in het onderwijs- wil het kind groeien en ontwikkelen binnen zijn mogelijkheden.

Deze houding gaat samen met een aantal gesprekstechnieken die helpen om de eigen kracht naar boven te halen. Alleen de technieken toepassen maakt dat het geen doorleefde houding is, geen ‘zijn’, de houding vraagt veel oefening  met de technieken om dit steeds beter eigen te kunnen maken.

Leerkrachten hebben de zware en verantwoordelijke taak om kinderen op zowel didactisch als ontwikkelingsgebied te bieden wat ze nodig hebben om te kunnen groeien. Zou een oplossingsgerichte houding daar ook nog eens bijkomen? Daar hebben we geen tijd voor, is een vaak gehoorde kreet. En begrijpelijk. De dagen en de lessen zitten al meer dan vol genoeg. En iets anders leren kost altijd tijd en energie.

Deze manier van werken maakt dat je niet verandert wat je doet; je haalt ook de krachten bij jezelf naar boven dus je doet juist wat goed werkt en waar je goed in bent. De houding ontwikkel je in de loop van de tijd en de technieken (die wel nieuw en anders zijn) kun je oefenen gedurende de les of in contact met collega’s.

De opbrengst daarentegen is een verbetering van de sfeer in de groep, een vergroting van de eigen verantwoordelijkheid bij de kinderen en het beter aansluiten bij de individuele mogelijkheden van de kinderen wat een prettiger werkgevoel met zich meebrengt.

Deze methode is bedacht en ontwikkeld in Amerika. Nu echter is dit verspreid over grote delen van de wereld, waaronder Nederland. Voornamelijk binnen de jeugdhulpverlening is dit en veel gebruikte methode. Binnen het onderwijs is de methode ook zeer toepasbaar, zowel klassikaal als individueel.

Mocht u interesse gewekt zijn dan is het mogelijk om een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan te vragen om meer informatie te krijgen over de methode, de effecten en de training zelf.