Kaders en randvoorwaarden

Kennis van kaders en randvoorwaarden zijn essentieel om binnen de vereiste verantwoordelijke beroepskaders te kunnen denken en handelen.

IrisPedagogiek biedt voorlichtingen en trainingen over deze kaders en hoe hier in de praktijk uitvoering aan te geven.

 

Te denken valt aan:

 

De meldcode kindermishandeling; wat houdt deze code precies in en hoe handel je hiernaar met in achtneming van de werkrelatie met het gezin?

De richtlijnen jeugdhulp; deze richtlijnen zijn opgesteld vanuit de verschillende beroepsverenigingen om ons als professionals bewuste keuzes te laten maken wat betreft diagnostiek, behandeling, betrokkenheid van ouders etc. Kennis van de verschillende richtlijnen is dan ook essentieel om bewuste keuzes te kunnen maken in het belang van de jeugdigen.