Gedragsproblemen; aanpak in de klas

Binnen het regulier onderwijs is de doelgroep –met de komst van passend onderwijs- verzwaard. Veel reguliere scholen hebben niet de mogelijkheid op een ‘eigen’ pedagoog of psycholoog en de didactische doelen veranderen ook niet. Hiermee komt er een zware taak bij de leerkrachten te liggen. Kennis van verschillende –vaak voorkomende- problematieken geeft meer handvatten om adequaat hiermee om te gaan, zodat de leerkracht beter aan kan sluiten bij het kind, meer het gevoel van regie in de klas heeft en daardoor meer aan onderwijs toekomt. Dit geldt zowel in de klas als buiten de klas bv bij de voor- of naschoolse opvang.

Een cursus om kennis te krijgen van problematieken als ADHD, ODD, ASS en hechtingsproblemen geeft inzicht in wat maakt dat kinderen bepaald gedrag vertonen en wat ze nodig hebben in de pedagogische aanpak om goed te kunnen functioneren.

Mocht u interesse gewekt zijn dan is het mogelijk om een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan te vragen om meer informatie te krijgen over de training en de mogelijkheden om deze op maat aan te bieden, passend bij het startniveau van de cursisten en de wensen van de cursist als het gaat over welke problematieken aan bod zouden moeten komen.