Voor collega-instellingen

Als gedrags- en gezinsdeskundige heb ik de expertise mee te denken in complexe casussen voor wat betreft behandeling en aanpak bij organisaties als consultatiebureaus, wijkteams, scholen en leerplichtambtenaren.

Daarnaast worden er voorlichtingen en trainingen gegeven aangepast aan uw hulpvraag.

 

Daarnaast is er de mogelijkheid deelonderzoeken door mij uit te laten voeren. Te denken hierbij valt aan schoolobservaties, gezinsobservaties en gezinsgesprekken. alsook intelligentie- dan wel persoonlijkheidsonderzoeken.

 

Er is tevens de mogelijkheid om deelbehandelingen door mij uit te laten voeren.  Meer informatie hierover vindt u bij de "trainingen voor ouders".

 

Ik ben ervan overtuigd dat het kunnen benutten van een individuele behandeling van een kind onlosmakelijk verbonden is met de kwaliteit van de ouder-kindrelatie. Parallel aan de behandeling die u aan het kind biedt, kan ik met het hele gezin aan de slag in de vorm van een kortdurende hechtingsinterventie dan wel een langerdurende systeembehandeling. Dit alles in afstemming met elkaar zodat het aanvullend is op elkaar.