Welkom bij Pedagogische Praktijk IRIS.

IrisPedagogiek biedt behandeling, voorlichtingen, trainingen en consultatie. Allen gericht om als opvoeders een zo'n positief mogelijke bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van onze kinderen.

 

Kinderen zijn van 0 tot 18 jaar allemaal kwetsbaar in hun eigen ontwikkelingsfase. Ieder kind is uniek en ieder kind heeft iets anders nodig om zich op zijn/haar manier goed te kunnen ontwikkelen en goed te voelen. Soms gaat het even niet vanzelf en is er een extra steuntje in de rug nodig, soms klein, soms groot. Kinderen laten soms gedrag zien waarvan je als ouders/opvoeders niet weet wat je er mee moet. Soms komt dit deels vanuit het kind zelf, maar altijd heeft u als ouder/opvoeder een grote rol in de oplossing voor uw kind.

 

Een veilige ouder-kindrelatie is de basis voor een goede ontwikkeling voor uw kind. Deze relatie ontwikkelt zich al vanaf de zwangerschap. Een goede start is dan ook van groot belang (zie manifest 1001 kritieke dagen). Het bijstellen van deze relatie in het belang van de ontwikkeling van uw kind kan uiteraard ook later nog. De rol van ouders is hierin essentieel. u zult verrast zijn hoeveel invloed u zelf kan uitoefenen op het gedrag van uw kind waardoor u weer meer kan genieten van elkaar en het ouder zijn.

 

Als professionele opvoeder wordt van u verwacht dat u met de juiste kennis de juiste keuzes maakt in de ontwikkeling van het kind. Dit valt nog niet altijd mee aangezien alle kinderen iets anders nodig hebben en de rol die u heeft in die ontwikkeling zo divers is dat de invloed op die ontwikkeling moeilijk te pakken is. Soms kan een juist zetje echter voldoende zijn om het kind en zijn gezin weer op het juiste pad te zetten.

 

Samen met u als ouder, leerkracht, pedagogisch medewerker dan wel behandelaar, kijk ik wat jullie vragen en wensen zijn en wat er voor nodig is om daar te komen. Neem vooral een kijkje op de site om te zien wat de mogelijkheden zijn.

Ik vertel het u ook allemaal graag in een gesprek en denk graag met u mee wat passend is.

 

Al ben je als ouder niet altijd deel van het probleem, je bent altijd deel van de oplossing!