Ouder-kind relatie verbeteren

NIKA is een methodiek die zich richt op kinderen (en hun ouders) van 9 maanden tot 6 jaar die een verhoogd risico lopen op gedesorganiseerde hechting of signalen laten zien van verstoord hechtingsgedrag. Doel is het voorkomen of verminderen van gedesorganiseerde hechting. Tijdens gemiddeld vijf sessies wordt, met behulp van video feedback, psycho-educatie en huiswerkopdrachten, verstorend en beangstigend opvoedgedrag van de ouders afgeleerd en sensitief opvoedgedrag aangeleerd.

Deze methodiek is goed in te passen in behandelingen van het kind bv logopedie en fysiotherapie, waarbij het kind beter van de behandeling kan profiteren als ouders hem/haar anders kunnen ondersteunen hierbij.

 

Verder wordt er gebruik gemaakt van onderdelen van de methodiek Theraplay. Theraplay is een behandelmethode voor jeugdigen met hechtingsproblematiek. De methode heeft als doel het verbeteren van de vertrouwensband tussen de jeugdige en de ouder/verzorger en beoogt hiermee de ontwikkeling van psychische problematiek bij de jeugdige te voorkomen en/of te verminderen en de draagkracht en de competentiebeleving van de ouder te vergroten. De behandeling bestaat uit interactief en fysiek spel waarbij ouders of primaire verzorgers actief worden betrokken.

 

Door gebruik te maken van systeemgesprekken, waar gezinsopstellingen en uitgebreide genogrammen een onderdeel van zijn, komt er zicht op de beleving van en voor de verschillende gezinsleden, kunnen doelen visueel gemaakt worden en wordt er gezocht naar gezamenlijkheid in de doelen en de oplossing. Belangrijke personen voor het gezin worden hierbij betrokken, of dit nu oma, tante of de buurvrouw is. Helpende personen en factoren worden betrokken en betrokken gemaakt.