Gedragsproblemen; oorzaak en opvoeding

Kinderen laten soms moeilijk gedrag zien. Ze luisteren niet als ze naar bed gaan, willen niet opruimen als het spelen afgelopen is, maken er een zooitje van tijdens het eten, noem maar op.

Door de reden van dit gedrag te snappen, wat maakt dat mijn kind dit doet? lukt het je als ouders ook beter om ermee om te gaan. Er wordt bij de start van de behandeling gekeken naar het gedrag van de kinderen, het gedrag van de ouders, de interactie tussen ouders en kinderen en omgevingsfactoren bij het gezin, om zo tot een plan op maat te komen waarbij de hulpvragen van ouders en kind voorop staan en systematisch worden aangepakt. Gedurende het proces evalueren we regelmatig met elkaar om te bezien of de gestelde doelen nog passend zijn, of er nieuwe doelen bijgekomen zijn en of de doelen behaald zijn en de behandeling afgerond kan worden.

Onderdelen van de behandeling zijn een uitgebreide intakefase, gezins-, systeem- of individuele gesprekken, individuele gesprekken, observatieopdrachten, werkboeken, video-opnames, spelen van ouder met kind. Alle onderdelen worden op maat passend bij de hulpvraag ingezet.