Meichenbaum

Behandeling voor kinderen van de basisschool vindt plaats vanuit de stop-denk-doe methode. Door middel van Meichenbaum wordt getraind  in het meer gefocust aan taakjes beginnen waardoor deze met meer aandacht en concentratie worden afgewerkt. Parallel hierin kan de oudertraining Remweg lopen zodat ouders leren hoe hun kind te ondersteunen in het leerproces van het eigen maken van de stappen in het komen tot taakuitvoering.

Remweg

Remweg is een cognitief gedragstherapeutisch programma voor impulsieve, drukke kinderen met aandachtsproblemen (ADHD). Het programma kan gebruikt worden als trainingsmethodiek om (professionele) opvoeders in acht bijeenkomsten te leren hoe zij kinderen 'stop-denk-doe-gedrag' kunnen bijbrengen. Het programma kan door professionele opvoeders ook zelfstandig gebruikt worden als behandelingsmethodiek.

Zelf Plannen

Zelf Plannen is een interventie gericht op jongeren met ADHD, die op de middelbare school zitten. Door middel van cognitieve gedragstherapie en motiverende gespreksvoering leren zij gedurende acht wekelijkse sessies hun school- en huiswerk beter te plannen zodat zij minder problemen ondervinden van hun ADHD-kenmerken en meer positieve ervaringen opdoen. Voor ouders zijn er twee oudersessies waarin zij uitleg krijgen over het programma en verwachtingen en opvoedingsdoelen besproken worden.